top of page

Vår vision

Att använda sig av bemanning inom byggbranschen blir allt vanligare, det är svårt att som ensam entreprenör kunna tillhandahålla en bred kompetens och stor flexibilitet. Tyvärr är det inte alltid bemanningsföretagen kan leverera och det blir ett lapptäcke av kompromisser där kvaliteten blir lidande. Detta vill vi ändra på, SSB är den pålitliga partnern som sätter standarden för bemanning och underentreprenad.

Vi är nytänkande

Vi tittar hela tiden på hur processer kan förbättras och hur vi kan bli ännu bättre genom att våga tänka i nya banor. Vi välkomnar en modernisering av byggbranschen och strävar efter att ligga i framkant.

Vi är pålitliga

Vi vet hur frustrerande det kan vara när utlovade resultat och deadlines inte hålls. Vi är här för att sätta en ny standard för bemanning och underentreprenad, det ska inte vara en nödlösning, det ska vara en tillgång.

Vi är erfarna

Vi hade aldrig kunnat leverera på en hög nivå om vi inte själva har erfarenheten. Den samlade kompetensen i ledningsgruppen spänner över oräkneliga projekt och utmaningar som tagit oss till den nivå vi är på idag.

1653037559596.jpeg

RACHAD AZAR

VD, SSB

SSB finns för att vi identifierat ett behov på marknaden. Majoriteten av inhyrd arbetskraft går idag via utländska bolag och bolagsledningen samt tjänstemännen som håller i spakarna har oftast ingen byggbakgrund eller produktionskompetens. På många håll fuskas det i branschen och både kunder och personal blir lurade. Man får oftast vad man betalar för och prisnivån kan många gånger vittna om ett bolag gör rätt för sig eller inte. Följer man kollektivavtal så är det inte billigare att ta in utländsk arbetskraft jämfört med svensk, tvärtom är det onekligen dyrare att göra på detta vis. SSB har en vision om att leverera svensk kvalificerad arbetskraft med både yrkesarbetar- samt tjänstemannakompetens. Man ska höra av sig till oss om man behöver hjälp med bemanning, få utfört ett moment mot fastpris, bolla produktionstekniska frågor, eller få hjälp med att bemanna tidplaner osv.

 

I dagsläget finns det inget annat bolag som kan erbjuda vad SSB erbjuder. Vi vill vara det självklara valet för seriösa bolag som vill arbeta på rätt sätt och följa gällande lagar och kollektivavtal. Vi ska leda utvecklingen av bemanningsbolag och hålla högsta kvalitet och kompetens. Självklart har även vi tillgång till utländsk arbetskraft men kärntruppen ska vara svensk. Varför gå över ån för vatten??

bottom of page